Які пріоритетні галузі економіки у Вінниці

11.06.2019

Вінниця належить до інвестиційно привабливих міст України. Однією з ключових конкурентних переваг міста є вигідне географічне розташування. За період незалежності економіка міста значно трансформувалась: відбувся структурний зсув від галузей машинобудування, електронної та хімічної промисловості в напрямку харчової промисловості, торгівлі та сфери послуг.

За результатами 2018 року Вінницька область опинилася на другому місці в Україні за темпами зростання інвестицій. Фінансові вливання в економіку області у порівнянні з 2017 роком зросли на 38%. Обсяг прямих інвестицій Вінницької міської ОТГ на кінець 2018 року становив 135,9 мільйонів доларів. В економіку Вінницької міської ОТГ інвестували компанії з 44 країн світу, переважно це були країни ЄС. Розглянемо, які галузі є пріоритетними для інвесторів.

На підприємствах промисловості зосереджено майже 123,1
мільйонів доларів (90,6%) загального обсягу прямих інвестицій в економіку міста, у т.ч. переробної – 121,5 мільйонів доларів (89,4%).

Серед галузей переробної промисловості:

– виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність – 64,9 мільйонів доларів прямих інвестицій;
– виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 46,1
мільйонів доларів;
– виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 5,0 мільйонів доларів.

В організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном акумульовано 4,1 мільйонів доларів (3,0% від загального обсягу), на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 2,5 мільйонів доларів (1,8%), сільського, лісового та рибного господарства – 2,2 мільйонів доларів (1,6%).

Як бачимо, більшість інвесторів надають перевагу галузі переробної промисловості, а також сфері оптової та роздрібної торгівлі — там, де швидко з’являються нові товари, змінюється асортимент, швидко окупаються витрати та невисокі комерційні ризики. Також популярними є галузі, що не потребують довгострокових капіталовкладень і освоєння нових технологій, зокрема сектор нерухомості.

Позитивним є те, що у місті є вільні площі, на яких інвестори мають можливість організувати промислове виробництво. Для поліпшення інвестиційного іміджу міста, створення нових робочих місць, забезпечення сприятливих умов для розвитку промислової та іншої підприємницької діяльності у Вінницькій міській ОТГ було створено Вінницький індустріальний парк, площею – 35,7 га. Тут можуть функціонувати підприємства легкої та харчової промисловості, що є екологічно чистими для природного навколишнього середовища.

Детальніше про індустріальні парки на сайті Вінницького муніципального центру інновацій.